logo


Dotační program „Zelená úsporám“

Dne 7.4.2009 spustil Státní fond životního prostředí České republiky dotační program „Zelená úsporám“, který umožňuje s přispěním dotací ze strany státu až do výše 50% celkových nákladů realizovat širokou škálu opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech, při rekonstrukcích i v novostavbách.

Dotační program nabízí podporu v následujících základních oblastech:

 • Komplexní nebo i dílčí zateplení objektů včetně případné výměny oken a pořízení systémů nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla
 • Realizace novostaveb v pasivním energetickém standardu
 • Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody (výměna nebo instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu, účinných tepelných čerpadel a solárně-termických kolektorů)
 • Kombinace výše uvedených oblastí

S výjimkou oblasti podpory C. se dotační program týká rodinných domů a bytových domů nepanelové technologie.

Oprávněnými žadateli o dotaci jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, které podléhají daňové povinnosti podle zákona č. 338/1992 Sb., tedy:

 • Fyzické osoby (podporované opatření je určeno pouze pro domácnosti)
 • Společenství vlastníků bytových jednotek
 • Bytová družstva
 • Města a obce (včetně městských částí)
 • Podnikatelské subjekty
 • Případně další právnické osoby

Blíže o programu „Zelená úsporám“ se dozvíte na internetových stránkách www.sfzp.cz

Naše projekční kancelář Vám nabízí spolupráci a pomoc při přípravě potřebných podkladů, které jsou nutné k získání podpory, zejména:

 • Zpracování potřebné projektové dokumentace včetně nutných posudků
 • Vyřizování formalit ve stavebním řízení


alternativní logo

RESTIO spol. s r.o.
Milady Horákové 127
Praha 6 - Hradčany
160 00
Tel & Fax: +420 233322630


webdesign: Ing. Jan Matějovský